Transitie

Of ik een foto wou meebrengen, want iedereen moet een persoonlijke blog maken. En of ik een verhaal wilde schrijven over de toekomst van de bibliotheek. We gaan namelijk met zijn veertig nadenken over de toekomst van de openbare bibliotheek, tweeëneenhalve dag lang. In the middle of nowhere. Veertig verhalen, veertig mensen, afgesloten van de (boze?) buitenwereld. Hebben we dat niet nog gehoord?

Gemengde gevoelens: op mijn verhaal valt wel één en ander aan te merken (ja, doet u maar), op mijn foto allicht ook. Bloggen doe ik al, maar of het de bedoeling is dat ik deze blog voor dit gebeuren gebruik, valt ernstig te betwijfelen. De afmeting van de foto werd immers in centimeters uitgedrukt, niet in pixels. (Een blog op papier? Vroeger heette dat een dagboek). De groep die mag nadenken, is uitgebreid. De bibliothecarissen zijn in de minderheid. Het traject waar dit evenement deel van uitmaakt, is vaag en onduidelijk. Over het aspect duurzaamheid ga ik even zwijgen (of toch niet: één trein, twee bussen en een belbus zou ik nodig gehad hebben om met het openbaar vervoer ter bestemming te geraken. De belangstelling voor carpoolen leek beperkt).

In het verdere verloop is sprake van mogelijke 'transitiearena's'.
"In een transitie-arena brengt men vernieuwingsgezinde visionaire koplopers en mensen met invloed bij elkaar om een ernstig probleem en mogelijke oplossingen daarvoor te bekijken. Uit deze oefening ontstaat een door de partijen gedeelde probleemanalyse, die de basis vormt voor een duurzaamheidsvisie (Leitbild). Dit leidt tot transitiemanagement, waarin de vage en algemene principes van het Leitbild vertaald worden naar meer concrete transitiebeelden binnen bepaalde deeldomeinen."
aldus het Transienetwerk Vlaanderen. Maar als ik die omschrijving lees, dan lijkt de Decamerone waar ik nu naartoe trek een transitiearena. Met de bibliotheek als probleem? Wat de oplossing daarvoor is, leest u dan maandag op deze blog? Weinig waarschijnlijk.
"Een transitie is een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu"
zegt Wikipedia. Niet iets dat je op een-twee-drie realiseert dus.

We zijn in elk geval mee met de laatste terminologische mode. Of het ergens toe leidt, zal moeten blijken
Reacties

Populaire posts