Communisme

Voor mij is 'communisme' de naam van een probleem, niet van de oplossing: communisme in de zin van hoe we moeten omgaan met de gemeenschappelijke goederen, (...). Ook intellectuele eigendom is zo'n gemeenschappelijk goed: er zit iets wezenlijk communistisch in kennis. Kennis gedijt slecht als privé-eigendom, informatie leeft juist van verspreiding.
Slavoj Žižek in De Standaard

Reacties

Populaire posts