Rapportering of afrekening?

Het is alweer een tijd geleden, maar op de junitoer van Locus ging de discussie misschien nog meer over rapportering dan over prioriteiten of doelstellingen.

In het nieuwe planlastdenken is alleen de theorie duidelijk. Lokale besturen maken een 'strategisch meerjarenplan', koppelen dat aan budgetten, de budgetten aan de boekhouding en dat alles aan een rapporteringstool die alle rapporten genereert die de Vlaamse overheid nodig heeft.

Tot zover de theorie. Hoe de praktijk er uit zal zien, weet nog niemand. De pilootgemeenten die met de nieuwe beleids- & beheerscyclus werken, zijn zo ver nog niet. Het is dus koffiedik kijken.

De rapporten, zo dacht ik, zouden dan wel eens veredelde afrekeningen kunnen worden. Alle acties die bij een doelstelling horen, krijgen een boekhoudcode. Als er geld is uitgegeven op die post is er aan de doelstelling gewerkt. VoilĂ . Alleen nog een lijntje tekst erbij over de actie, automatisch uit het actieplan geplukt & klaar is kees.

Filip De Rynck schetste echter een heel ander beeld. Volgens hem is het best mogelijk dat de Vlaamse overheid bij elke doelstelling die ze formuleert, indicatoren meegeeft. De rapporten van de lokale besturen zullen dus via die indicatoren moeten aantonen welke effecten hun acties gehad hebben. Planlast zou dan rapporteringslast kunnen worden.

Heeft het allemaal nog belang? Er is ook een andere weg: die van de voorwaarden. Denk aan het Cultureel-Erfgoeddecreet. Hoe langer hoe meer lijkt het erop dat het kwaliteitslabel ( voor museum, culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek) een instapvoorwaarde wordt. Geen label, geen geld (of andere voordelen). Zoiets tekent zich ook af bij het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Geen bibliotheek die aan de voorwaarden voldoet, geen cultuur- of gemeenschapscentrum (voor gemeenten die daarvoor in aanmerking komen, geen geld. Alleen: de Vlaamse overheid kan niet zomaar de voorwaarden formuleren die ze wilt - of die de sector graag zou zien.

Zal het allemaal verschil maken?

Reacties

Populaire posts